Pågående insatser

Här finns de verksamheter som samordningsförbundet finansierar. De riktar sig till boende i Svedala eller Skurups kommuner som p.g.a sjukdom eller sociala hinder inte är aktuella på arbetsmarknaden ännu.

Du som tycker att någon verksamhet verkar intressant och vill delta, kan antingen vända dig till den du har kontakt med på kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller i vården eller fylla i blanketten ”egenremiss” och lämna till din kontakt. Alla verksamheter är öppna för dig som de riktar sig till oavsett vilken av kommunerna  du bor i eller var de finns. Blanketter hittar du här: Egenremiss deltagare

Nedan kan du läsa om de pågående insatserna:

Spira Svedala 2023

Remissblankett Spira

Spirup Skurup

Remissblankett Spirup

Lämna ett svar