Utvärdering

Samordningsförbundet ska utvärdera de insatser som finansieras. Uppdraget har upphandlats och har tilldelats ASKing AB i Limhamn. Utvärderingen omfattar både den nu avslutade Integrationscoach och Spira, som fortfarande pågår.

Rapporter från tidigare gjorda utvärderingar återfinns under ”Arkiv”.

Utvärderingen av Integrationscoach är genomförd och rapporten är skriven, se bifogad länk. Utvärdering integrationscoach 2018

Delutvärdering av Spira är gjord, se bifogad länk Spira PM utvärdering 2018.

En gemensam utvärderingsrapport för både Spira och Integrationscoach, se bifogad länk;

ASKing utvärdering av Spira och Ivägntegrationscoach 2018

Utvärderingsrapport Spira och På Väg 2019, se bifogad länk:

ASKing utvärdering Spira och På Väg 2019

ASKing utvärdering På väg 2020

Lämna ett svar