Styrelse

Styrelsens sammansättning till och med 2023-03-31

Ordinarie

Ordförande Gunilla Nordgren, Svedala kommun

Vice ordförande Kristina Andersson, Skurups kommun

Kent Ivan Andersson, Region Skåne

Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Admir Useinovski, Arbetsförmedlingen

Suppleanter

Caroline Gullstrand, Svedala kommun

Arne Nilsson, Skurups kommun

Leif Göthed, Region Skåne

Linn Togelius, rsäkringskassan

Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen

 

Lämna ett svar