Styrelse

Styrelsens sammansättning till och med 2023-03-31

Ordinarie

Ordförande Gunilla Nordgren, Svedala kommun

Vice ordförande Kristina Andersson, Skurups kommun

Åsa Ekblad, Region Skåne

Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Karin Lindgren-Eklund, Arbetsförmedlingen

Suppleanter

Caroline Gullstrand, Svedala kommun

Arne Nilsson, Skurups kommun

Leif Göthed, Region Skåne

Cecilia Braun, Försäkringskassan

Caterina Holmström, Arbetsförmedlingen

Lämna ett svar