Blanketter

Här kan du läsa information särskilt riktad till dig som är anställd hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne eller kommunerna i Skurup eller Svedala.

BLANKETTER TILL HANDLÄGGARE

För att kunna remittera en person, använd remissblanketten. Remiss deltagare 2.

För att kunna ta upp en fråga om en enskild deltagare krävs att denne lämnat sitt samtycke. Samtyckesblanketten hittar du här Samtycke deltagare samverkan i Nils

BLANKETTER TILL DELTAGARE

Lämna ett svar