Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan

Samordningsförbundet i Svedala, som föregick samordningsförbundet Nils, utvärderades 2009-2010 av Mikael Ottosson, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö Högskola och Niklas Sandell, KEFU, Lunds Universitet. Utvärderingen kan läsas här:

Arbetsrehabilitering

Lämna ett svar