Styrelseprotokoll och verksamhetsplan 2017

För att ta del av nedanstående dokument kontakta

Annika Rasmusson
c/o Arbetsförmedlingen
Box 170 88, 200 10 Malmö
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se

 

Verksamhets och flerårsplan 2017 2

Protokoll styrelsemöte 170213

Protokoll styrelsemöte 170424

Protokoll styrelsemöte 170616

Protokoll styrelsemöte 170904

Protokoll styrelsemöte 170925

Protokoll styrelsemöte 171120

Kommentarer inaktiverade.