Styrelseprotokoll och verksamhetsplan 2015

För att ta del av nedanstående dokument kontakta

Annika Rasmusson
c/o Arbetsförmedlingen
Box 170 88, 200 10 Malmö
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se

 

Verksamhets och flerårsplan 2015

Protokoll styrelsemöte 150112

Protokoll styrelsemöte 150130

Protokoll styrelsemöte 150323

Protokoll styrelsemöte 150424

Protokoll styrelsemöte 150608

Protokoll styrelsemöte 150928

Protokoll styrelsemöte 151123

Kommentarer inaktiverade.