Styrelseprotokoll och verksamhetsplan 2012

För att ta del av nedanstående dokument kontakta

Annika Rasmusson
c/o Arbetsförmedlingen
Box 170 88, 200 10 Malmö
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se

 

Verksamhets och flerårsplan 2012

Protokoll styrelsemöte 120323

Protokoll styrelsemöte 120423

Protokoll styrelsemöte 120604

Protokoll styrelsemöte 120903

Protokoll styrelsemöte 121022

Protokoll styrelsemöte 121123

Protokoll styrelsemöte 121203

Lämna ett svar