Styrelseprotokoll och verksamhetsplan 2011

 

För att ta del av nedanstående dokument kontakta

Annika Rasmusson
c/o Arbetsförmedlingen
Box 170 88, 200 10 Malmö
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se

 

Verksamhets och flerårsplan 2011

Protokoll styrelsemöte 110124

Protokoll styrelsemöte 110321

Protokoll styrelsemöte 110502

Protokoll styrelsemöte 110613

Protokoll styrelsemöte 110912

Protokoll styrelsemöte 111017

Protokoll styrelsemöte 111121

Protokoll styrelsemöte 111209

Lämna ett svar