Svedala

Växthus & Trädgård

vt webb

Växthus & Trädgårds syfte är att få fler långtidsjukskrivna och långtidsarbetslösa kommuninvånare att finna vägar till arbete. Projektet drivs i samverkan mellan Svedala kommun och Skurups kommun. I projektet arbetar man med växthusodling och trädgårdsarbete i grupp. Vi kartlägger individen och tar tillvara erfarenheter, kunskaper för att sedan utveckla dessa. Forskningen visar att arbete med trädgård och odling skapar förutsättningar för återhämtning och för att närma sig arbetsmarknaden.

Enhetschef Fredrik Palmgren, 040-6268164 , 0709-478164, fredrik.palmgren@svedala.se
Projekthandledare Kiki Hollöse, 0709-478471, kiki.hollose@svedala.se

Våra rum / årstider

Lämna ett svar