Växthus & Trädgård samverkan Skurup och Svedala

Syfte och bakgrund

  • Syftet med projektet är att få fler ut i självförsörjning
  • Genom växthusodling, Grön rehab och planering når vi framgång
  • Att deltagarna vidgar sina vyer
  • Genom uppsökande verksamhet får den långtidssjukskrivne en möjlighet till återhämtning och återgång till arbetslivet
  • Deltagarna från de båda kommunerna tränas att åka mellan två orter
  • Trädgård/Rehab är en stark framgångsfaktor och forskning visar hur välgörande trädgård är för återhämtning

Växthus & Trädgård Skurup

Växthus & Trädgård  Svedala

Lämna ett svar