Våra rum/ Årstiderna

arstider

Många vetenskapliga studier har påvisat att vara utomhus minskar oro, ångest och stress. Frisk luft och fysiskt arbete i en kreativ och läkande miljö kan göra en stor skillnad till ökad god hälsa.

Våren/Naturrummet

 • Vi utbildar oss inom det gröna
 • Här odlar och skapar man trädgårdsdekorationer
 • Deltagaren jobbar fysiskt utomhus utefter var och ens kapacitet och förmåga

Sommaren/Hälsorummet

 • Här tar vi tillvara på allt vi sått och odlat
 • Med uteaktiviteter som trädgårdsarbete, avslappningsövningar, yoga och promenader kommer det att stärka deltagarens hälsa & mående

Hösten/Tillväxtrummet

 • Vi kommer även att skörda vad som har odlats i trädgården
 • Deltagaren skall planera vad de kan arbeta med under hösten
 • Väderleken leder verksamheten inomhus

Vintern/Kreativarummet

 • Vi planerar inför julen vad vi skall skapa
 • Här letar man idéer, nyheter och utbildar oss samt gör prototyper
 • Här har deltagaren tid för återhämtning och reflektion

 

Lämna ett svar