Jobb i Focus

jobb

JobbiFokus målsättning är att matcha kompetensförsörjning och näringslivets rekryteringsbehov med personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
Med JobbiFokus, som är ett Finsamprojekt,inom Samordningsförbundet NILS, har vi fått möjligheten att prova ny metodik. Vi har vi en tydlig målsättning, som innebär egen försörjning/arbete efter individuellt anpassade insatser, nätverksbyggandeoch matchning till näringslivet. Med individuella lösningar kan vi överbrygga den missmatch, som finns på arbetsmarknaden. Inom FINSAM NILS kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Svedala och Skurups kommuner remittera deltagare.

 

Broschyr Remittenter

Broschyr Företag

Broschyr Arbetssökande

Lämna ett svar