Finsam

Samordningsförbundet Nils startade sin verksamhet i januari 2010 i och med att Skurups kommun gick in som medlem tillsammans med dem som 2009 bildade Samordningsförbundet i Svedala, dvs. Svedala kommun, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

 Samordningsförbundets uppgift är att förbättra samverkan mellan medlemmarna så att personer som behöver stöd från mer än en myndighet får det . Det innebär att förbundet beställer och finansierar verksamheter för de som är i behov av samordnande insatser för att få tillgång till arbetsmarknaden. Verksamheterna ska antingen syfta till att utveckla myndigheternas arbetsmetoder i samverkan eller öka aktivitetsförmågan hos deltagarna. Även verksamheter som syftar till att förbättra samverkan för den personal som arbetar med nämnda grupper kan finansieras. Utförare av verksamheter är någon av parterna, som antingen kan bedriva dem i egen regi eller upphandla dem externt. Samordningsförbundet får endast upphandla tjänster som rör egen administration och utvärdering.

 

 

 

Lämna ett svar